Udział jednego uczestnika w trzech wykładach kosztuje 25 zł

Opłatę za Akademię Inwestycji należy dokonać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

38 1090 2402 0000 0001 1053 6067 (BZ WBK)

Tytułem: "Imię Nazwisko - opłata za Akademię Inwestycji - GP WSB"

Dodatkowe informacje: gp@wsb.wroclaw.pl

Udział w Akademii jest bezpłatny dla:

  • Członków SII (zapytaj o wejściówkę: gp@wsb.wroclaw.pl)
  • Członków Koła Rynków Kapitałowych WSB (zapisy u Przewodniczącego Koła)
  • osób posiadających wejściówki Partnerów (zapytaj o wejściówkę gp@wsb.wroclaw.pl).

Pobierz szczegółowy opis Akademii